Náš web používá ke zlepšení použitelnosti a analýze návštěvnosti soubory cookies.
SouhlasímNesouhlasím

Stomatochirurgie

Je naší specialitou. Díky neustále doplňovaným zkušenostem z klinických pracovišť fakultních nemocnic, vlastní chirurgické ordinaci a nadstandardnímu vybavení ji provádíme na nejvyšší úrovni.
Proč u nás?Spektrum výkonůVybavení
AutotransplantaceOrtodontická expozice zubu
MUDr. MDDr.
Jiří Blahák
Ph.D.
Specialista v orální a maxilofaciální chirurgii, Specialista ve stomatochirurgii, Implantolog, Direktor ITI SC Morava
MUDr. et MUDr.
Tomáš Křiva
Specialista v orální a maxilofaciální chirurgii, Implantolog
MUDr. MDDr.
Adam Šabacký
Stomatochirurg, Implantolog
MDDr.
Martin Poledna
Specialista ve stomatochirurgii, Implantolog
MUDr. MDDr.
Peter Lukáč
Stomatochirurg
MUDr. MDDr.
Dominik Lepka
Stomatochirurg

Naše benefity

Zkušený tým
Zákroky u nás provádí pouze Specialisté ve stomatochirurgii
nebo tým z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
Pracujeme v sobotu
Pravidelně, rádi, pro Vás.
Ošetření beze strachu
Bezbolestně je u nás samozřejmost.
Pokud máte i strach, využijte analgosedaci.
Vše pod jednou střechou
Ukáže-li se zákrok komplikovanější, než se předpokládalo,
nikam Vás neodešleme. Díky bohatým zkušenostem umíme vše vyřešit u nás.

Jsme tým s vášní pro stomatochirurgii

Práce nás opravdu baví, a proto nás v sobotu nenaleznete doma, nýbrž v našem lékařském centru, kde pro Vás s nadšením nám vlastním provádíme široké spektrum zákroků.

Jsme tým, co drží pospolu

Víc hlav víc ví. A proto u nás lékař nikdy nezůstane pracovat sám. Při každém zákroku u nás tak benefitujete ze znalostí celého našeho týmu.
 • Naši lékaři mají bohaté zkušenosti jak v dentoalveolární, tak orální a maxilofaciální chirurgii z klinického pracoviště ústní, čelistní a obličejové chirurgie fakultní nemocnice, kde ošetřují celé spektrum pacientů od extrakce zubů přes nádorová onemocnění po složité úrazy obličejové etáže
 • Řídíme se pravidlem, že se o pacienta dokážeme postarat včetně případných komplikací vzhledem k bohatým klinickým zkušenostem.
 • Základem je pro nás odborná erudice, která je potvrzena pravidelnou, jak pasivní, tak především aktivní účastí na odborných akcích.

Spektrum výkonů

Zajišťujeme pro Vás následující výkony:
 • chirurgické sanace chrupu – vícečetné extrakce zubu, extrakce kořenu zubu
 • extrakce retinovaných a semiretinovaných zubů – vybavení zadržených zubu
 • resekce kořenových hrotů
 • exstirpace cyst v horní a dolní čelisti
 • excize slizničních lézí v dutině ústní – fibromy, papilomy, …
 • exstirpace cyst měkkých tkání – mukokél, ranul
 • preprotetické úpravy čelistí – prohloubení vestibula, snesení torus palatinus, torus mandibulae, excize slizničních duplikatur – granuloma fissuratum
 • autotransplantace zubů
 • ortodontická expozice zubů

Vybavení

 • Špičkové vybavení ordinace pro tyto výkony umožnuje rychlé a méně traumatické provedení pro pacienty. Zakládáme si na bezbolestnosti a příjemném ošetření.
 • naše pracoviště je vybaveno panoramatickým a CBCT(3D) rentgenem Planmeca Promax 3D Classic, díky kterému si ošetřující lékař může kdykoliv ověřit konkrétní situaci
 • nově ve spojení s ANALGOSEDACÍ ve STOMATOCHIRURGII na našem pracovišti posouváme bezbolestné ošetření do nejvyšší třídy

Autotransplantace zubu

V našem stomatologickém centru provádíme tzv. autotransplantace zubů. Jedná se o výkon, kdy při extrakci již nevyhovujícího zubu můžeme mezeru nahradit zubem jiným (vlastním) - většinou se jedná o zub moudrosti, který by se i tak extrahoval a vyhodil.

Autotransplantace je u vybraných pacientů dobrá alternativa implantátů a má mnoho výhod. Zub je vlastní Vašemu tělu, je proto plnohodnotnou náhradou extrahovaného zubu jak anatomicky, tak funkčně, protože kořen je v kosti "zavěšen" přesně tak, jako u zdravého zubu.

Na základě doporučení Vašeho zubního lékaře nebo ortodontisty, se k nám objednáte na vstupní konzultaci, kde si vše vysvětlíme a provedeme analýzu 3D rtg snímku. Ve spolupráci se specializovaným střediskem (TecuMed) necháme vyrobit biokompatibilní 3D repliku přenášeného zubu, aby se při výkonu co nejméně pracovalo se samotným přenášeným zubem. Významně se tím zlepšuje hojení a úspěšnost celého zákroku.

Výkon se provádí v lokální anestezii, kdy se v jedné návštěvě nejdříve provede extrakce postiženého zubu, příprava lůžka pomocí 3D tištěné repliky a následně extrakce a přenos autotransplantovaného zubu.

Dále je třeba většinou nejpozději do 2 týdnů provést ošetření kořenových kanálků a po plném dohojení zub opatřit korunkou, aby byl funkčně dokonalý. Pokud se jedná o zub s nedokončeným vývojem kořene, neprovádí se ošetření kanálků, zub zůstává živý, avšak je nutné následné ortodontické dorovnání transplantovaného zubu do finální pozice.

Ortodontická expozice zubu

Chirurgická (ortodontická) expozice zubu je výkon, při kterém se snažíme ve spolupráci s ortodontistou zařadit nevyrostlý (impaktovaný) zub do zubní řady.

V první návštěvě - konzultaci, ke které přinesete žádanku, eventuálně RTG snímek od svého ortodontisty si spolu vysvětlíme, jak výkon bude probíhat. Ve většině případů zhotovujeme 3D RTG snímek k analýze a plánování výkonu.

V druhé návštěvě přistoupíme k samotnému výkonu. Je nezbytné, abyste si donesli od svého ortodontisty sterilně zabalený tzv. ortodontický řetízek. Výkon se provádí v lokální anestezii, kdy lékař obnaží impaktovaný zub, na jeho korunku nalepí již zmíněný ortodontický řetízek za pomocí speciálních materiálů Assure plus a Go To. Následně se rána ošetří suturou a druhý konec řetízku se připevní k okolním zubům. Po výkonu se v nejbližších dnech dostavíte zpět k ortodontistovi, který nasadí tzv. aktivní tah a zub se začne pomalu posouvat do správné pozice.